Etusivu
images/headers/mies-toimisto.jpg

Asuntokaupan kuntotarkastukset

Pätevän kuntotarkastajan suorittama omakotitalon tarkastus antaa puolueetonta tietoa rakennuksen kunnosta sekä korjaustarpeesta ja estää suurelta osin mahdollisia kaupan jälkeisiä riitatilanteita. Tässä työssä on ensiarvoisen tärkeää tarkastuksen tekijän ammattitaito, kokemus ja tietämys kunkin aikakauden rakennusten rakennustavasta sekä niiden riskeistä.

Lue lisää

Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennustyön aikaisella valvonnalla varmistetaan sovitun laatutason saavuttaminen ja varmistetaan hankkeen sujuva eteneminen. Ammattitaitoinen valvonta rakennustyön aikana edesauttaa kohteen valmistumista suunnitelmien ja hyvän rakentamistavan mukaisesti sekä palvelee myös tulevia asukkaita ja muita kiinteistön käyttäjiä.

Lue lisää

Korjaussuunnittelu

Korjaussuunnittelussa pääpaino on nykyään hyvän sisäilman laadun saavuttamisella sekä energiataloudellisten ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen valitsemisella yhdessä luonnollisesti kohtuuhintaisen ja järkevän korjaustavan valinnan kanssa. Korjaussuunnittelijan tulee olla perillä nykyajan jatkuvasti kehittyvistä innovaatioista sekä materiaalien laajasta kirjosta ja pitkäaikaiskestävyydestä.
Lue lisää

Yrityksemme on perustettu alun perin jo 1960-luvulla, jolloin toimintaa harjoitimme Insinööritoimisto A. Salminen nimellä. Sukupolven varttuessa ja vaihtuessa on nimi vakiintunut Insinööritoimisto Salminen Oy :ksi.

Toiminnastamme vastaavat talonrakennustekniikan DI, rakennusterveysasiantuntija Kari Salminen, RI Jari Heinonen sekä Rkm Tuula Syrjänen.

Yrityksemme johtava ajatuksena on tarjota luotettavaa rakennusteknistä osaamista joustavasti, ilman suuren yrityksen hallinnollista ja kustannuksia lisäävää yritysrakennetta. Laajan yhteistyöverkostomme avulla pystymme hoitamaan niin suuret kuin pienetkin kohteet kokonaisvaltaisesti ja ammattitaitoisesti.

 

Yrittjt   Luotettava kumppani

 

 

Rakennusalan ammattilainen

home sweet home

Ajankohtaista

Syksy on jo tulossa ja mikäli olet aikeissa myydä omakotitaloasi, kannattaa kuntotarkastus tilata ennen lumen tuloa. Näin pystytään tarkastamaan myös vesikatto ja sokkelin vierustat talon ulkopuolelta, mitkä talvella jäisivät tarkastamatta lumen vuoksi. Kuntotarkastusraportti on myös valmiina kiinteistön hinnoittelua varten, jolloin mahdolliset rakennuksen pienet puutteet ja viat on jo huomioitu pyyntihinnassa ja mahdollinen kiinteistöstä kiinnostunut ostaja on ne huomioinut tarjouksessaan. Jos kuntotarkastus tehdään vasta tarjouksen jälkeen, päädytään usein tinkimään kauppahintaa alemmaksi kuntotarkastuksessa esille tulleista pienistä puutteista.

Kuntotarkastus

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

Kuntotarkastuksessa kaikkein tärkein tekijä on tarkastajan ammattitaito ja kokemus eri aikakausien rakennuksista. Aina täytyy huomioida, että tarkastuksen tekee vain yksi henkilö eikä yritys. Tällä on oleellinen merkitys rakennuksen pakollisen korjaustarpeen selvittelyssä ja siten ehkäisemässä mahdollisia jälkeenpäin tulevia riitatilanteita.


Tilaa kuntotarkastus