Asiantuntijalausunnot

Toimistomme joutuu usein antamaan asiantuntijalausuntoja silloin, kun ihmisillä on erilaisia näkemyksiä havaittujen virheiden merkittävyydestä, laajuudesta, korjaus- ja korvausvastuista sekä korjauskustannuksista.

Puolueettoman lausunnon perusteella on helpompi päästä sopimukseen ilman kalliita oikeudenkäyntikuluja.

Asiantuntijoillamme on lausuntojen antajina pitkäaikainen kokemus ja lausuntojen puolueettomuus onkin ehdoton edellytys sovun syntymiseen. Lausuntoja annetaan niin uudiskohteissa havaituista virheistä ja puutteista kuin myös vanhoista rakennuksista, jolloin lausunnon lähtökohtana on yleensä erimielisyys kiinteistön tai asunnon myyjän ja ostajan välillä.

Valitettavan usein lausunnot joudutaan todistamaan oikeaksi myös eri oikeusasteissa ja niissä lausunnoillamme on yleensä hyvin suuri painoarvo.

asiantuntijalausunnot

Rakennusalan ammattilainen

home sweet home

Ajankohtaista

Syksy on jo tulossa ja mikäli olet aikeissa myydä omakotitaloasi, kannattaa kuntotarkastus tilata ennen lumen tuloa. Näin pystytään tarkastamaan myös vesikatto ja sokkelin vierustat talon ulkopuolelta, mitkä talvella jäisivät tarkastamatta lumen vuoksi. Kuntotarkastusraportti on myös valmiina kiinteistön hinnoittelua varten, jolloin mahdolliset rakennuksen pienet puutteet ja viat on jo huomioitu pyyntihinnassa ja mahdollinen kiinteistöstä kiinnostunut ostaja on ne huomioinut tarjouksessaan. Jos kuntotarkastus tehdään vasta tarjouksen jälkeen, päädytään usein tinkimään kauppahintaa alemmaksi kuntotarkastuksessa esille tulleista pienistä puutteista.

Kuntotarkastus

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

Kuntotarkastuksessa kaikkein tärkein tekijä on tarkastajan ammattitaito ja kokemus eri aikakausien rakennuksista. Aina täytyy huomioida, että tarkastuksen tekee vain yksi henkilö eikä yritys. Tällä on oleellinen merkitys rakennuksen pakollisen korjaustarpeen selvittelyssä ja siten ehkäisemässä mahdollisia jälkeenpäin tulevia riitatilanteita.


Tilaa kuntotarkastus