Asuntokaupan kuntotarkastukset

Pientalojen ja asuntojen kuntotarkastukset liittyvät usein asuntokauppaan ja ovat tulleet ajankohtaisiksi uuden maakaaren ja sen mukana tuoman kaupanvastuun myötä. Omakotitalon myyjä saattaa olla vastuussa piilevistäkin laatuvirheistä 5 vuotta ja rivitalo- tai kerrostalo-osakkeen myyjäkin 2 vuotta.

home sweet homeTämän vuoksi tulisi ennen kaupantekotilaisuutta tarkistuttaa asunto ammattilaisella.

Meillä kaikki kuntotarkastukset suorittaa henkilö, jolla on seuraavat koulutukset/pätevyydet:

Talonrakennustekniikan DI, Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK, Rakennusterveysasiantuntija RTA, Pätevöitynyt kosteudenmittaaja PKM, Rakennustyön valvoja RAV, Kosteusvaurion Korjaussuunnittelija KVKS.

Tarkastuksia voidaan tehdä usealla tavalla ja usean laatuisia pelkistä kosteusmittauksista lähtien.

Pientalon kauppaan liittyvä kuntotarkastus suoritetaan pääosin silmämääräisesti tarkastamalla ilman laajempia rakenteiden aukaisua. Kuntotarkastukseen sisältyy aina kosteusmittaukset ja tarvittaessa pienimuotoisia rakenteiden aukaisuja. Kuntotarkastuksen tilaajan täytyy kuitenkin aina tiedostaa, että kuntotarkastuksessa ei voida havaita rakenteiden sisällä olevia piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä ulospäin näkyviä merkkejä tai ellei niitä kosteudenilmaisimella havaita. Edes rakenteita avaamalla ei voida saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta ilman erittäin laajoja purkutöitä. Todellinen vaurioiden olemassaolo ja laajuus selviää aina vasta rakenteita avaamalla, mikä taas kuuluu kuntotutkimuksen piiriin.

Jos vanhan talon kiinteistökaupan yhteydessä halutaan lisävarmuutta rakennuksen kunnolle, on mahdollista teettää kuntotarkastuksen yhteydessä myös sisäilman mikrobitutkimus.

Valitettavasti laboratoriotulosten saaminen kestää aina yli kaksi viikkoa ja siksi sisäilmatutkimukset pitäisikin teettää hyvissä ajoin ennen kiinteistön tai asunnon myyntiin laittoa.

Rakennusalan ammattilainen

home sweet home

Ajankohtaista

Syksy on jo tulossa ja mikäli olet aikeissa myydä omakotitaloasi, kannattaa kuntotarkastus tilata ennen lumen tuloa. Näin pystytään tarkastamaan myös vesikatto ja sokkelin vierustat talon ulkopuolelta, mitkä talvella jäisivät tarkastamatta lumen vuoksi. Kuntotarkastusraportti on myös valmiina kiinteistön hinnoittelua varten, jolloin mahdolliset rakennuksen pienet puutteet ja viat on jo huomioitu pyyntihinnassa ja mahdollinen kiinteistöstä kiinnostunut ostaja on ne huomioinut tarjouksessaan. Jos kuntotarkastus tehdään vasta tarjouksen jälkeen, päädytään usein tinkimään kauppahintaa alemmaksi kuntotarkastuksessa esille tulleista pienistä puutteista.

Kuntotarkastus

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

Kuntotarkastuksessa kaikkein tärkein tekijä on tarkastajan ammattitaito ja kokemus eri aikakausien rakennuksista. Aina täytyy huomioida, että tarkastuksen tekee vain yksi henkilö eikä yritys. Tällä on oleellinen merkitys rakennuksen pakollisen korjaustarpeen selvittelyssä ja siten ehkäisemässä mahdollisia jälkeenpäin tulevia riitatilanteita.


Tilaa kuntotarkastus