Korjaussuunnittelu

Suunnittelemme eri-ikäisen rakennuskannan korjaukset vaativista peruskorjauksista pienehköihin ylläpitokorjauksiin.

Kaikessa korjaussuunnittelussa kantava ajatus on korjaustoimenpiteiden oikea-aikaisuus ja korjaustoimenpiteiden sovittaminen kiinteistön elinkaareen, jolloin ylihintaiset ja ennenaikaiset korjaustoimenpiteet ja tarpeettomat kustannukset vältetään. Kaikkien korjaussuunnitelmien pohjana on tieto valittavien ratkaisujen pitkäaikaiskestävyydestä ja kustannuksista rakennusvaiheessa sekä odotettavissa olevat käyttöiät, jolloin voidaan valita kiinteistön elinkaaren kannalta edullisimmat ratkaisut. Apuna korjaushankkeiden suunnittelussa voidaan hyödyntää peruskuntoarviota.

Korjaussuunnittelijalle arvokasta tietoa tuottaa korjaushankkeiden rakennuttaminen ja valvonta, jolloin mahdolliset työnaikaiset vaikeudet kyetään huomioimaan jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitellut korjaustoimenpiteet on voitava toteuttaa ja työn sisällön täytyy olla määritelty jo urakkasopimusta solmittaessa.

Korjaussuunnitteluprosessi alkaa perustietojen keräämisellä korjattavista rakenteista, niiden vaurioiden aiheuttajista ja vaurioitumisasteesta, joka useissa tapauksissa vaatii kuntotutkimuksen.

korjaussuunnittelu

Rakennusalan ammattilainen

home sweet home

Ajankohtaista

Syksy on jo tulossa ja mikäli olet aikeissa myydä omakotitaloasi, kannattaa kuntotarkastus tilata ennen lumen tuloa. Näin pystytään tarkastamaan myös vesikatto ja sokkelin vierustat talon ulkopuolelta, mitkä talvella jäisivät tarkastamatta lumen vuoksi. Kuntotarkastusraportti on myös valmiina kiinteistön hinnoittelua varten, jolloin mahdolliset rakennuksen pienet puutteet ja viat on jo huomioitu pyyntihinnassa ja mahdollinen kiinteistöstä kiinnostunut ostaja on ne huomioinut tarjouksessaan. Jos kuntotarkastus tehdään vasta tarjouksen jälkeen, päädytään usein tinkimään kauppahintaa alemmaksi kuntotarkastuksessa esille tulleista pienistä puutteista.

Kuntotarkastus

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

Kuntotarkastuksessa kaikkein tärkein tekijä on tarkastajan ammattitaito ja kokemus eri aikakausien rakennuksista. Aina täytyy huomioida, että tarkastuksen tekee vain yksi henkilö eikä yritys. Tällä on oleellinen merkitys rakennuksen pakollisen korjaustarpeen selvittelyssä ja siten ehkäisemässä mahdollisia jälkeenpäin tulevia riitatilanteita.


Tilaa kuntotarkastus