Kosteusmittaukset ja -kartoitukset

Kosteus- ja vesivahingot aiheuttavat usein laajoja ja kalliita vahinkoja. Mikäli ongelmaan puututaan ammattimaisesti, vahingot saadaan minimoitua.

Pintakosteusilmaisimella saadaan suuntaa antavia viitteitä rakenteiden kosteudesta ja ilmeisin on hyvä apuväline osaavan henkilön käyttämänä arvioimaan rakenteen mahdollinen lisätutkimustarve.

Porareikämittauksilla selvitetään, varmistetaan ja tarkennetaan vahingon laajuus sekä rakenteen todelliset kosteuspitoisuudet.

Mikäli näillä toimenpiteillä ei saada varmuutta vahingon laajuudesta, joudutaan avaamaan rakenteita ja tarvittaessa käyttämään muita mittalaitteita. Tärkeintä on, että saadaan kattava tieto kosteuden määrästä ja vahinkoalueesta. Tutkimuksen yhteydessä selvitetään myös vahingon aiheuttaja. Ammattitaitoinen henkilökuntamme ja nykyaikainen kosteusmittauskalustomme takaavat hyvän lopputuloksen.

kosteusmittaukset

Rakennusalan ammattilainen

home sweet home

Ajankohtaista

Syksy on jo tulossa ja mikäli olet aikeissa myydä omakotitaloasi, kannattaa kuntotarkastus tilata ennen lumen tuloa. Näin pystytään tarkastamaan myös vesikatto ja sokkelin vierustat talon ulkopuolelta, mitkä talvella jäisivät tarkastamatta lumen vuoksi. Kuntotarkastusraportti on myös valmiina kiinteistön hinnoittelua varten, jolloin mahdolliset rakennuksen pienet puutteet ja viat on jo huomioitu pyyntihinnassa ja mahdollinen kiinteistöstä kiinnostunut ostaja on ne huomioinut tarjouksessaan. Jos kuntotarkastus tehdään vasta tarjouksen jälkeen, päädytään usein tinkimään kauppahintaa alemmaksi kuntotarkastuksessa esille tulleista pienistä puutteista.

Kuntotarkastus

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

Kuntotarkastuksessa kaikkein tärkein tekijä on tarkastajan ammattitaito ja kokemus eri aikakausien rakennuksista. Aina täytyy huomioida, että tarkastuksen tekee vain yksi henkilö eikä yritys. Tällä on oleellinen merkitys rakennuksen pakollisen korjaustarpeen selvittelyssä ja siten ehkäisemässä mahdollisia jälkeenpäin tulevia riitatilanteita.


Tilaa kuntotarkastus