Kuntotutkimukset

kuntotutkimusKuntotutkimuksessa rakennuksen rakenneosien, rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden todellinen kunto ja jäljellä oleva elinikä selvitetään erilaisin mittauksin, rakenteiden aukaisuilla ja tarvittaessa laboratoriotutkimuksin.

Kuntotutkimus kohdistetaan yleensä tiettyyn rakenteeseen tai järjestelmään, mutta pientalossa voidaan rakenteita avata useasta riskikohdasta.

Toimistomme on perehtynyt pääasiassa kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten kuntotutkimuksiin.

Kuntotutkimuksissa rakennuksen tai rakenteen tilanne ensin kartoitetaan ja päätetään taloudellisimmat ja järkevimmät tutkimusmenetelmät, jotta vaurion syy ja laajuus voidaan todeta. Kuntotutkimus räätälöidään näin jokaiseen kohteeseen sopivaksi.

Koska kosteusvaurioiden kuntotutkimuksiin sisältyy aina kohdekäynti sekä rakenteen avauksia materiaalinäytteiden ottamista sekä niiden analysointia, jatkotutkimustoimenpiteitä sekä raportointi on tutkimus luonnollisesti aina myös selvästi kalliimpi kuin pelkät tarkastukset tai katselmukset.

Kuntotutkimuksen tekijältä vaaditaan vankkaa ammattiosaamista tutkittavalta osa-alueelta. Lisäksi tutkimuksen tekijällä on oltava näytteiden ottamista ja analysointia varten tarvittavat työkalut ja laitteet sekä mahdollisuus analysoida otetut näytteet ja ennen kaikkea tehdä oikeat johtopäätökset tehdyistä analyyseistä.

 

Rakennusalan ammattilainen

home sweet home

Ajankohtaista

Syksy on jo tulossa ja mikäli olet aikeissa myydä omakotitaloasi, kannattaa kuntotarkastus tilata ennen lumen tuloa. Näin pystytään tarkastamaan myös vesikatto ja sokkelin vierustat talon ulkopuolelta, mitkä talvella jäisivät tarkastamatta lumen vuoksi. Kuntotarkastusraportti on myös valmiina kiinteistön hinnoittelua varten, jolloin mahdolliset rakennuksen pienet puutteet ja viat on jo huomioitu pyyntihinnassa ja mahdollinen kiinteistöstä kiinnostunut ostaja on ne huomioinut tarjouksessaan. Jos kuntotarkastus tehdään vasta tarjouksen jälkeen, päädytään usein tinkimään kauppahintaa alemmaksi kuntotarkastuksessa esille tulleista pienistä puutteista.

Kuntotarkastus

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

Kuntotarkastuksessa kaikkein tärkein tekijä on tarkastajan ammattitaito ja kokemus eri aikakausien rakennuksista. Aina täytyy huomioida, että tarkastuksen tekee vain yksi henkilö eikä yritys. Tällä on oleellinen merkitys rakennuksen pakollisen korjaustarpeen selvittelyssä ja siten ehkäisemässä mahdollisia jälkeenpäin tulevia riitatilanteita.


Tilaa kuntotarkastus